Evidentiranje delovnega časa po novem zakonu

Od 20. novembra 2023 dalje bodo delodajalci morali delovni čas evidentirati  podrobneje za vse zaposlene in tudi za nekatere zunanje izvajalce. Delodajalci morajo, sicer,  evidenco o izrabi delovnega časa voditi že 17 let. To jim nalaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Odgovorili smo na nekaj najbolj pogostih vprašanj.

Ali mora delodajalec voditi evidenco o izrabi delovnega časa tudi za delavca, ki pri njem opravlja dopolnilno delo? 

Da. Delodajalec mora evidenco o izrabi delovnega časa voditi za vsakega delavca, ne glede na to, kakšno pogodbo o zaposlitvi ima z njim sklenjeno. To je lahko pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, polni ali krajši delovni čas. Torej to velja tudi za pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dopolnilnega dela, ki je klasična pogodba s krajšim delovnim časom, ki ne sme biti sklenjena za več kot osem ur na teden.

Za koga, poleg redno zaposlenih delavcev, mora delodajalec še voditi evidenco o izrabi delovnega časa? 

Za vsakogar, ki pri delodajalcu delo opravlja osebno in je vključen v njegov delovni proces ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del njegovega delovnega procesa. ZEPDSV-A pojem delavca sicer oža, saj je bil prej delavec tudi oseba, ki je na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljala delo za delodajalca ali opravljala samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost ter oseba, ki je pri delodajalcu opravljala delo zaradi usposabljanja. To pomeni, da mora delodajalec voditi evidenco o izrabi delovnega časa tudi na primer za poslovodjo ali prokurista, ki v podjetju nista zaposlena, ampak delo opravljata na podlagi pogodbe civilnega prava, če delo opravljata osebno in sta vključena v delovni proces delodajalca ali pretežno uporabljata sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca. Enako velja za izvajalce po avtorski ali podjemni pogodbi.

Vir: https://minimax.si/

Pustite komentar

Pomaknite se na vrh