Za tujce

Prijatelj, ki poda ti roko je vreden zlata. Včasih pač ne moreš sam čez most, ki pelje te na drugo stran. Confidos

Kaj vse lahko storimo za tujce, ki pridejo k nam?

Razlogi, da se tujci odločijo za novo državo je ogromno. Najpogostejši vzroki so nove zaposlitve ali študij, pa tudi združitev družine. Za podjetnejše je pomembno, da imajo pravilne informacije o ustanovitvi podjetja ali možnostih investiranja v državo v katero prihajajo. Npr. nakup nepremičnin, deležev podjetja, vozil…

Podjetje

Kako pravilno ustanoviti podjetje, kakšen kapital je potreben in katero dokumentacijo potrebujete? Pokličite nas in pomagali vam bomo od samega začetka do želenega cilja.

Družina

Kdaj lahko pride do združitve družine, kakšne so izjeme in omejitve, kdo so družinski člani in koliko znašajo zadostna sredstva? Kaj to pomeni za vas in kako urediti postopke?

Investicije

Ali lahko tujec kot fizična oseba v Sloveniji kupi nepremičnino? Kako in kakšni so pogoji za promet z nepremičninami? Kaj se šteje pod investicije? Ali je razlika med vlaganjem, naložbami in investicijami?

Tujci in birokracija

Z birokracijo države so povezani tako stroški kot čas izvedbe in tudi pridobitev vse potrebne in ustrezne dokumentacije za posamezen postopek, pomemben za osebo, ki želi urediti svoj status v Sloveniji. 

Ustanovitev podjetja

Lahko tujec odpre sp ali doo in kako? Ali je pomembno, če prihaja tujec iz EU ali iz tretjih držav?

Dovoljenja za prebivanje in delo

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo omogoča tujcem iz držav izven EU vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Omenjeno dovoljenje v enotnem postopku izdajo upravne enote.

Dokumentacija

Potrdilo o nekaznovanju, davčna številka, emšo, potrdila o šolanju, potni list oziroma osebni dokument, bančni račun...Vse to in še več dokumentov je potrebnih za ureditev statusa.

Združitev družine

Vse, kar morate vedeti o pravici do prebivanja, kadar se v tujino skupaj z vami selijo tudi vaši družinski člani ali to načrtujejo.

Študij

Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za namen študija lahko vložite v Sloveniji, v kolikor prebivate v Republiki Sloveniji zakonito, izpolnjujete ostale pogoje in, v kolikor predložite dokazilo o vpisu na študij.

Državljanstvo

Državljanstvo pogosto temelji na narodnosti posameznika, a se ga lahko podeli tudi iz drugih razlogov. Prošnjo za pridobitev slovenskega državljanstva vložite pri katerikoli upravni enoti. Seveda, če izpolnjujete pogoje.

Licence in dovoljenja

Za poslovanje in življenje v tujini potrebujete razna dovoljenja in licence za opravljanje dejavnosti svojega podjetja. Vsaka država ima posebnosti, ki jih moramo poznati.

Davki in dohodnina

Katere vrste davkov so v Sloveniji in kakšne so njihove stopnje? Kaj pomeni dohodnina za fizično osebo in kako se obračunava?

Države EU

Kaj točno potrebujete, če želite poslovati v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji, v Nemčiji, v Švici, na Madžarskem? Kaj je Freistellung, Soka Bau? Razlogi, da potrebujete pomoč.

Rešitve obstajajo - vprašajte nas

Problemov ne moremo rešiti z enakim načinom razmišljanja kot takrat, ko smo jih ustvarili. A. Einstein

Vprašanja prinašajo rešitve

Znanje je edina stvar, ki nam ga nihče ne more odvzeti. Zanj smo odgovorni mi. Če ga nenehno nadgrajujemo, s tem tudi stalno povečujemo njegovo in našo vrednost. 

Pomaknite se na vrh