Računovodstvo

Obrestno obrestni račun je osmo čudo sveta. Kdor to razume, zasluži.
Tisti, ki ne razume, pa plača. A. Einstein 

Vsak podjetnik potrebuje svojo desno roko

Vsako podjetje potrebuje računovodjo ali računovodski servis, odvisno od njegove velikosti in potreb. Računovodja je desna roka direktorja. Na podlagi računovodskega dela, lastniki in direktorji podjetja odločajo o nadaljnjem poslovanju in poslovnih izzivih. V podjetništvu so številke vse. 

Samostojni podjetnik

Kaj pomeni normirani sp ali dejanski samostojni podjetnik? In kdaj lahko odpremo popoldanski sp? Kakšne so razlike?

Podjetje

Pred ustanovitvijo podjetja se moramo odločiti za pravno organizacijsko obliko in način opravljanja dejavnosti. Najpogostejša oblika je, vsem znani d.o.o..

Društva in zavodi

Ali je društvo in zavod isto? Kateri zakoni urejajo to področje in za kaj jim moramo poznati? Razlike med društvom in zavodom so...

Kaj vse lahko računovodja stori za vas?

Podjetja in podjetniki se lahko odločijo za paketno storitev ali pa samo za vrsto storitve, ki jo nujno potrebujejo v danem trenutku. Stalnica podjetij so tudi spremembe na slabše ali na bolje. Takrat iščejo morebiti nov računovodski servis kot morebitno nadgradnjo in pomoč za svoje nadaljnje poslovanje. 

Prenos računovodstva

Kadarkoli med letom lahko preprosto in brezplačno zamenjate računovodja.

Online računovodstvo

Sodobni programi nam omogočajo informacije takoj. Razdalja ni ovira.

Zaključni računi

Izdelano letno poročilo poslovanja vsebuje vsaj bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Prisilne poravnave

Podjetniku sem med postopkom poskuša omogočiti, da spet postane plačilno sposoben in posluje naprej.

Stečaji

Stečaj podjetja je konec poslovanja. Podjetje se izbriše iz sodnega registra in tako preneha obstajati.

Kmetije

Katastrski dohodek, normirani odhodki, poslovne knjige in načini vodenja ter davčni vidiki za opravljanje kmetijske dejavnosti urejajo predpisi, ki jih moramo poznati.

Knjigovodstvo

Je del računovodstva in ga ločimo na enostavno in dvostavno knjigovodstvo. Razlika je v tem, kako knjižimo v poslovne knjige.

Obračun plač

Plača je plačilo za delo. Enostavno. Malo manj enostavno pa je, kako obračunamo prejemke po veljavni zakonodaji.

Banka in plačila

Podjetje potrebuje poslovni bančni račun, da lahko posluje in plačuje svoje obveznosti. Kakšne so omejitve in posebnosti?

Rešitve obstajajo - vprašajte nas

Problemov ne moremo rešiti z enakim načinom razmišljanja kot takrat, ko smo jih ustvarili. A. Einstein

Vprašanja prinašajo rešitve

Znanje je edina stvar, ki nam ga nihče ne more odvzeti. Zanj smo odgovorni mi. Če ga nenehno nadgrajujemo, s tem tudi stalno povečujemo njegovo in našo vrednost. 

Za zamenjavo računovodja se lahko odločite kadarkoli med letom. Sam postopek je preprost in brezplačen. Prav pa je, da omenimo nekaj ključnih korakov:

  1. Izberete si novega računovodja ali računovodski servis in z njim podpišete pogodbo.
  2. Pri prejšnjem računovodju poravnate vse obveznosti in prevzamete vso dokumentacijo bodisi v fizični obliki ali online obliki.
  3. Uredite in poskrbite za primopredajni zapisnik. Našim strankam pri tem koraku pomagamo in poskrbimo, da je prenos pravilno izpeljan.
  4. Vsak mesec dosledno dostavljate vso pomembno dokumentacijo novemu računovodji: fizično ali online.
Pomaknite se na vrh