Poslovne storitve

Uspeh je odvisen od treh reči: kdo pravi, kako pravi in kaj pravi. Zadnja je najmanj pomembna. – John Morley

Poslovne storitve, ki jih potrebujete

Podjetja

Želite podjetje ustanoviti, se v vašem podjetju obetajo spremembe ali pa želite zaključiti s podjetništvom? Pokličite nas.

Kmetije

Kaj je FADN? Kako voditi računovodstvo za kmetije, dopolnilne dejavnosti in na kaj morajo biti pozorni kmetje? Pokličite nas.

Izobraževanje

Seminarji za podjetja in posameznike z več kot 20 področjih. Pripravljamo jih enkrat letno online ali fizično v predavalnici. Spremljate nas.

Poslovanje podjetnika je lahko velik izziv

Za vas smo pripravili kratke nasvete in informacije najpogostejših izzivov s katerimi se srečujete

Ustanovitev podjetja

Sp, doo, društvo ali zavod... Pomagamo vam čez celoten postopek in dokumentacijo.

Spremembe pri podjetju

Osnovni kapital, družbeniki. sedež, dejavnosti...Kako in kje narediti spremembe?

Zapiranje podjetja

Zapiranje sp ali gospodarske družbe. Na kaj moramo biti pozorni? Kakšni so postopki?

Bančni računi

Podjetje potrebuje poslovni bančni račun. Ali ga lahko ima v tujini? Kaj mora storiti?

Pridobitev davčnih številk

Davčni register je register vseh zavezancev za davek. Vodi ga Finančna uprava RS.

Transportna podjetja

Kakšen je ustanovni kapital in katere licence so potrebne za zagon transportnega podjetja?

Gradbena in montažna podjetja

Veliko tujcev se odloča za ustanovitev gradbenega ali montažnega podjetja. Kakšne so pasti in kaj vse je potrebno urediti preden se začne s poslovanjem?

Davek na dodano vrednost

Z DDV se obdavčuje dodana vrednost. Je ena izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika. Kaj to pomeni za podjetnika?

Inšpekcijski nadzori in globe

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Izvajajo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Sankcija za prekršek je globa.

Rešitve obstajajo - vprašajte nas

Problemov ne moremo rešiti z enakim načinom razmišljanja kot takrat, ko smo jih ustvarili. A. Einstein

Vprašanja prinašajo rešitve

Znanje je edina stvar, ki nam ga nihče ne more odvzeti. Zanj smo odgovorni mi. Če ga nenehno nadgrajujemo, s tem tudi stalno povečujemo njegovo in našo vrednost. 

Pomaknite se na vrh