Kadrovske storitve

So zmage,ki vodijo v slepe ulice, a tudi porazi, ki odpirajo nove poti. P. Bruckner

Vsako delo mora biti pošteno ovrednoteno

Kaj so plače, nadomestila plač, povračila stroškov, kaj prejemajo dijaki in študentje in katere vrste drugih osebnih prejemkov še lahko prejemate in za kaj oziroma katero vrsto dela? Ja, nasveti prav pridejo. 

Celovita ureditev kadrovskih storitev za podjetja, ki nimajo lastne kadrovske službe. 

Zaposleni

Plačilo za delo zaposlenega je sestavljeno iz plače in drugih vrst plačil. Kaj to pomeni?

Študentje

Kaj je praktično delo, kaj je delo preko študentskega servisa, kaj je štipendija?

Samostojni podjetniki

Na kaj mora paziti samostojni podjetnik, da ne krši delovnopravne zakonodaje?

Kadrovske storitve na kratko

Za razvoj in uspešno rast podjetja so potrebni tudi zaposleni, ki so zadovoljni in imajo urejeno delovno okolje. Skupaj z njimi,  podjetje dosega zastavljene cilje in konkurira na trgu. 

Vas zanima zaposlovanje tujcev? Pokličite nas in preverite rešitve!

Obračun plač

Obračun plač, zaostalih izplačil in nadomestil, izrednih izplačil, jubilejnih nagrad, odpravnin

Obračun potnih nalogov

Obračun potnih nalogov, višina dnevnic in ostalih stroškov: parkirnine, cestnine, nočitve.

Obračun prispevkov

Obračun prispevkov zasebnika, dopolnilne dejavnosti, poslovodenja, refundacija.

Priprava pogodb

Podjemne ali avtorske pogodbe, pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali nedoločen čas.

Priprava sistemizacije del

Obveznost priprave sistemizacije oz. internega akta velja le za delodajalce, ki zaposlujejo 11 ali več delavcev.

Priprava notranjih aktov

Glede kodeksa etike, politika skladnosti poslovanja, pranje denarja, korupcije, darila.

Napotitve delavcev v tujino

Dovoljenje za prebivanje in delo, A1 obrazec, davčna obravnava dohodkov, stroški.

Dopusti in boleznine

Pravica do dopusta, koriščenje bolniškega staleža, obravnava praznikov, posebnosti

Dohodnina

Je davek od dohodkov fizičnih oseb, ki so bili pridobljeni v davčnem letu. Dohodnino ugotovi davčni organ z odločbo.

Rešitve obstajajo - vprašajte nas

Problemov ne moremo rešiti z enakim načinom razmišljanja kot takrat, ko smo jih ustvarili. A. Einstein

Vprašanja prinašajo rešitve

Znanje je edina stvar, ki nam ga nihče ne more odvzeti. Zanj smo odgovorni mi. Če ga nenehno nadgrajujemo, s tem tudi stalno povečujemo njegovo in našo vrednost. 

Podatki za obračun plač

Minimalna plača (1. 1. 2023–)
1.203,36 EUR
Najmanjša osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil plače za polni delovni čas (1. 3. 2023–29. 2. 2024)
1.214,35 EUR
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega (avgust 2023)
2.221,85 EUR
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za zadnje 3 mesece (junij 2023–avgust 2023)
2.209,90 EUR
Število delovnih dni (ur), november 2023
21 (168)
Število dni (ur) praznikov, november 2023
1 (8)
Skupaj število dni (ur), november 2023
22 (176)
Povračilo stroškov za prehrano med delom (davčna uredba)
7,96 EUR
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega (davčna uredba)
0,21 EUR
Povračilo stroškov prevoza z lastnim prevoznim sredstvom na službenem potovanju (davčna uredba)
0,43 EUR
Indeks cen življenskih potrebščin (mesečni), avgust 2023–september 2023
0,3 %
Indeks cen življenskih potrebščin (letni), september 2022–september 2023
7,5 %
Predpisane obrestne mere zamudnih obresti (1. 7. 2023–31. 12. 2023)
 
Kako pravilno obračunati višino plače oziroma prejemkov, je za podjetje zelo pomemben postopek. Zato potrebuje strokovnega in izkušenega računovodja, ki skrbi za stalni nadzor nad zakonodajo in vse prejemke obračunava v skladu z zakonodajo in veljavnimi pravilniki.
Pokličite nas: 03 620 81 52
 

S 1. 7. 2022  se je povišala višina kilometrine za prevoz na delo kot za službena potovanja.

Kilometrina 2023 za prevoz na delo in z dela

Višina kilometrine (za km)0,21 evra
Ena smer3,15 evra
Dve smeri (na dan)6,30 evra
Skupna kilometrina 2023, če ima mesec 22 delovnih dni138,60 evra*

uredba določa: Če je znesek, izračunan po prejšnjem odstavku za posamezni mesec nižji od 140,00 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 eurov mesečno.

Kilometrina na službenem potovanju, če zaposleni uporablja svoje vozilo v poslovne namene za Slovenijo ali tujino

Višina kilometrine (za km)0,43 evra
Kilometrina za službeno potovanje (300 km)129 evrov

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Za nasvet, kako pravilno izpolniti in obračunati potne naloge potrebujete izkušeno osebo.  Pokličite nas: 03 620 81 52. 

Zavezanci, ki so sami zavarovanci po zakonih o obveznem zavarovanju in so sami dolžni izračunati in plačati prispevke za socialno varnost, prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu prispevkov za socialno varnost.

Za izplačila od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2024 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.214,35 eur.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2024 znaša 1.214,35 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Za leto 2022 podatek 2.023,92 eur objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2023). Za izplačila od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 je najnižja osnova za plačilo prispevkov znašala 1.181,75 eur.


Pomaknite se na vrh