Evidentiranje delovnega časa po novem zakonu

Od 20. novembra 2023 dalje bodo delodajalci morali delovni čas evidentirati  podrobneje za vse zaposlene in tudi za nekatere zunanje izvajalce. Delodajalci morajo, sicer,  evidenco o izrabi delovnega časa voditi že 17 let. To jim nalaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Odgovorili smo na nekaj najbolj pogostih vprašanj. Ali mora delodajalec […]

Evidentiranje delovnega časa po novem zakonu Read More »